Loading...
Makaleler

IMF’nin Dünya Ekonomisindeki Yeri

Uluslar arası Para Fonu ( IMF ) , 1944 yılında ABD’nin Bretton Woods kasabasında kurulmuş olan ve 1947 yılında fiilen çalışmaya başlayan uluslararası bir organizasyondur.  Bugünkü  makalemizde IMF ile ilgili tüm detaylara değinmeye çalışacağız.

 

IMF kuruluşuyla birlikte birçok misyon üslenmiştir. Bu misyonlardan en önemlisi ; uluslar arası mali düzeni sağlamak amacıyla, ödemeler dengesinde açık bulunan ülkelere  kısa veya uzun vadeli krediler sağlamaktadır. IMF aynı  zamanda    ülkelerin kur politikalarını  gözetlemektedir. IMF ülkelerin resmi kurumlara veya ticari bankalara borçlarını ödeyememeleri durumunda devreye girerek arabulucuk misyonunu yerine getirmektedir. Bretton Woods konferansından sonra dünyada liberalleşme isteği arttı. IMF’de  dünyada liberalleşme ve  serbest dış ticareti destekleme ve özendirme görevini de üstlenmiştir.

IMF toplam 189 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden biri de Türkiye’dir. 189 ülkenin IMF’de kota adı verilen sermaye payları mevcuttur . Bu  kotalar her 5 yılda bir arttırılmaktadır ve üye ülkeler bu kota artışına katılmak zorundadır. Ülkelerin IMF’deki kotaları IMF’nin  en  önemli kaynağını oluşturmaktadır. Ancak  bu kaynakların yetersiz kaldığı durumda ise IMF , üye ülkelerin bazılarının Merkez Bankalarından borçlanır ve  bu borcuna da faiz öder. IMF neden borç alır ? Çünkü  üye ülkeler bazen kota artırımı  zorunlu olsa dahi ekonomileri müsait olmadığı için kotaya destek veremiyorlar. Bu durumda IMF’nin kaynaklarının büyük bir bölümünü oluşturan kotalar yetersiz kalmaktadır. Ödemeler bilançosunu düzeltmek isteyen ülkelerin IMF’e başvurmaları sonucunda yeterli  kaynak olmaması  bir soruna yol açmaktadır. Bu nedenle  IMF, üye ülkelerin Merkez Bankalarından borçlanmaktadır.  Aralarında Türkiye’nin ve Güney Kıbrıs’ın bulunduğu 37  ülke IMF’ye gerektiğinde borç verme taahhüdünde bulunmuşlardır. Toplam 456 milyar dolar tutan bu yeni destekle  en büyük pay 60 milyar dolarla Japonya’ya aittir. Onu 55 milyar dolarla Almanya ve 43 milyar dolarla Çin izlemektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu destek sadece bir taahhüddür. Yani kesin anlamda verilen bir para yoktur. IMF eğer ihtiyaç duyarsa bu borcu alacaktır.

Sonuç olarak IMF, dünya ekonomisinde ödemeler bilançosunda sıkıntı çeken ülkelere kredi sağlama , bu ülkelerin mali durumlarını düzeltme adına faaliyette bulunma , serbest dış ticareti destekleme ve liberal politikaları dünya ekonomisine enjekte etme gibi misyonları vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.