Loading...
Makaleler

Bir Ülkede Döviz Az Olursa Ne Olur ?

Bir ülkede döviz  yetersiz ise nasıl ithalat yapacağız ? Bugün bu sorunun cevabını bulmaya, analiz yapmaya çalışacağız .

 Döviz Nedir ?

Yabancı ülke para birimlerine döviz denir. Bizim için Amerikan Doları  da dövizdir, Rus Rublesi de dövizdir. Burada bir bilgi olarak dövizin bir mal olduğunu bilmemiz gerekiyor. her malın bir fiyatı olduğu gibi dövizin fiyatı ise kurdur.

Döviz Kuru Nasıl Belirlenir  ?

Dövizin  fiyatının  kur olduğunu söylemiştik. Şimdi de döviz kurunun  nasıl belirlendiğine bakalım. Döviz kuru içinde bulunduğumuz  dönemde piyasa tarafından belirlenmektedir. Yani dalgalı kur rejimi tarafından belirlenmektedir.

Merkez Bankaları  dalgalı döviz kuru rejiminde  sabit kurda olduğu gibi direkt müdahale edemez. Bir kaç araç kullanarak döviz kurunun çok fazla dalgalanmasını önleyebilir.

Şimdi döviz kurunun belirlenmesinin detaylarına inelim.bildiğimiz gibi  malların fiyatlarının belirlenmesinde malın arzı ve talebi  çok önemlidir. Bir malın talebi arzdan fazla olduğunda nasıl fiyatı artıyorsa aynı şekilde döviz talebi arzdan fazlaysa dövizin kuru artar. Tersine nasıl bir malın arzı talebinden fazlaysa malın fiyatı düşüyorsa, dövizin arzı eğer talebinden fazlaysa dövizin kuru düşer.

Bir  Şirketin İthalat İçin Dövizi Yoksa Ne Yapar ?

Bir  şirket eğer yeterli dövizi yoksa ne yapar ? Şirketin yeterli dövizi yoksa  ithalat yapamaz  diye düşünmek yanlıştır. Bu durumda şirketin eğer  bankada bir hesabı varsa  ithalat yaptığı ürünü satın alır ve bankaya döviz cinsinden ödeme talimatı vererek  ithalatını gerçekleştirir. Burada  şirketin döviz talebinin arttığını görüyoruz. Artan döviz talebi döviz kurunu yükseltecektir.

Peki Döviz Ülkeye Nasıl Girer ?

Bir ülkeye döviz birçok yoldan girer. İhracat yoluyla ülkeye döviz girer, ülkemize gelen turistlerin getirdiği dövizlerden sonra ülkenin dövizi artar, yurt dışında yaşayan  vatandaşlarımızın getirdiği veya yolladığı dövizlerle ülkemizde döviz artar,yurt dışında bir ülkenin  faizine yatırılan paralardan döviz gelir, ülkemize yatırım amaçlı  gelen kişilerin getirdiği dövizlerle dövizimiz artar.

Eğer  bir ülkede faiz getirisi  yüksek ise o ülkeye giren döviz miktarı çıkan döviz miktarından çok olacaktır. Bu durumda  ülkenin risk durumunda bir sıkıntı olmadığı sürece döviz sıkıntısı görülmeyecektir.

Ülkelerin Döviz Yetersizliğine Girme Zamanları ve Şekilleri Nasıldır ?

Bir ülkede yeterli tasarrruf bilinci yoksa o ülke ciddi anlamda zor durumdadır. Eğer tasarruflar iç yatırımı karşılamıyorsa  iki durumla karşı karşıya kalırız. Birinci durum ya yatırımlar iç tasarruflar düzeyine iner ya da tasarrufların yetmediği durumda ise dışarıdan tasarruf ithal edilecektir.

Sermaye hareketliliğinin olduğu bir ülkede  eğer ithalat yapacak kadar döviz yoksa Merkez Bankası faizleri yükselterek ülkeye döviz çekmeye çalışır. Dövizin bollaşması döviz kurunun düşmesine neden olacaktır. Çünkü bollaşan mal değersizleşir ve fiyatı düşer . Yerli para ise bu durumda değer kazanır.

Sonuç

Bir ülkede döviz yetersizliği varsa kur ekonomide risklere  ve faize göre yanlış oluşmuştur. Döviz kurunun b unlara göre değişmesi döviz arzını ve talebini dengeleyecektir ve döviz yetersizliği kalkacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.